المؤلفون: Deshayes, G. P. (Gerard Paul), 1795-1875
اللغات: French
الأنواع المسماة: plants

موجود 6 كتب


Description des coquilles fossiles des environs de Paris

بواسطة Deshayes, G. P. (Gerard Paul), 1795-1875 . النوع Mollusks, Fossil / Paleontology / France / Paris . الأسماء: la / par / testa / mus / paris و 9356 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Histoire naturelle des zoophytes

بواسطة Bruguiere, (Jean Guillaume), M, 1750-1798 / Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de, 1744-1829 / Deshayes, G. P. (Gerard Paul), 1795-1875 / Lamouroux, (Jean Vincent Felix),, M, 1779-1825 . النوع Worms / Dictionaries / French . الأسماء: la / par / mus / testa / car و 8827 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Histoire naturelle des zoophytes

بواسطة Bruguiere, (Jean Guillaume), M, 1750-1798 / Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de, 1744-1829 / Deshayes, G. P. (Gerard Paul), 1795-1875 / Lamouroux, (Jean Vincent Felix),, M, 1779-1825 . النوع Worms / Dictionaries / French . الأسماء: la / par / testa / mus / car و 12769 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Encyclopedie methodique

بواسطة Bruguiere, (Jean Guillaume), M, 1750-1798 / Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de, 1744-1829 / Deshayes, G. P. (Gerard Paul), 1795-1875 . النوع Invertebrates / Encyclopedias . الأسماء: la / par / taenia / nia / marina و 4057 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Le regne animal distribue d'apres son organisation pour servir de base a l'histoire naturelle des animaux et d'introduction a l'anatomie comparee

بواسطة Cuvier, Georges, Baron, 1769-1832 / Blanchard, Emile, 1819-1900 / Audouin, Jean Victor, 1797-1841 / Deshayes, G. P. (Gerard Paul), 1795-1875 / Orbigny, Alcide Dessalines d', 1802-1857 و 5 اكثر . النوع Zoology / FranceParis . الأسماء: la / par / mus / conna / rus و 3783 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات