موجود 57462 كتب


A laboratory guide in histology by Leslie Brainerd Arey

بواسطة Arey, Leslie Brainerd, 1891- . النوع Histology / Histology / Laboratory manuals . الأسماء: type / tunica / thymus / simple / adult و 248 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Farm conveniences a practical hand-book for the farm

بواسطة Halsted, Byron David, 1852-1918 . النوع Agriculture . الأسماء: wood / horse / soil / animal / animals و 590 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات


Smithsonian miscellaneous collections

النوع Science / Periodicals . الأسماء: thorax / island / didemnum / spicules / coral و 3705 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Naturgeschichte der Schildkoten

بواسطة Schopf, Johann David, 1752-1800 / Keller, Johann Christoph, 1737-1796 / Nussbiegel, Johann, 1750-ca. 1829 / Volckart, Johann Friedrich, 1750-1812 / Wunder, Friedrich Wilhelm, 1742-1828 . النوع Turtles / Turtles / Pictorial works . الأسماء: ba / ge / testudo / fer / alle و 847 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات


no. 08614 no. 08614

بواسطة Le Moine, J. M. (James MacPherson), Sir, 1825-1912 . النوع n-cn--- / n-cn-qu / Canada / Canada. 6 / Quebec (Province) و 13 اكثر . الأسماء: la / par / ca / dis / mars و 1405 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Handbook of flower pollination based upon Hermann Muller's work 'The fertilisation of flowers by insects'

بواسطة Knuth, Paul, 1854-1899 / Knuth, Paul, 1854-1899 / Muller, Hermann, 1829-1883 / Ainsworth Davis, J. R. (James Richard), 1861-1934 . النوع Fertilization of plants . الأسماء: flowers / flower / xx / pollen / insects و 14509 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Manual of the botany of the northern United States

بواسطة Gray, Asa, 1810-1888 / Sullivant, William Starling, 1803-1873 . النوع n-us--- / Botany / United States . الأسماء: leaves / flowers / calyx / fruit / corolla و 18426 اكثر
اقرأ
0 مشاهدات

Monograph (Illinois State Geological Survey)

بواسطة Weller, Stuart, 1870-1927 . النوع Paleontology / Illinois / Geology / Illinois .
اقرأ
0 مشاهدات